PZU
Ubezpieczenie na życie w grupie PZU

Ubezpieczenie na życie w grupie PZU

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU – Super Polisa jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia przedsiębiorstwa sięga początku lat dwudziestych, kiedy na rynku polskim powstała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Jako pierwsza w Polsce instytucja ubezpieczeniowa miała za zadanie zapewnić kompleksową obsługę ubezpieczeniową swoich klientów. W następnych latach została przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Dzięki systematycznemu rozwojowi mogła rozszerzać swoją ofertę produktową, a także otwierać kolejne placówki. W 2010 roku Grupa PZU zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od początku notowań została włączona do grupy 20 największych firm w Polsce, które cechują się największą płynnością. PZU to są nie tylko ubezpieczenia. Przedsiębiorstwo skupia również swoją aktywność jednakowo na ubezpieczeniach majątkowych, zdrowotnych, na inwestycjach, bankowości, funduszach kapitałowych oraz usługach medycznych. PZU stawia w głównej mierze na budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami oraz partnerami biznesowymi, tak by w pełni zaspokoić oczekiwania klientów.

Oferta ubezpieczenia na żucie i zdrowie w PZU

PZU ma w swojej ofercie rozbudowany pakiet ubezpieczeń. Wśród nich zasadniczą rolę odgrywają polisa ubezpieczeniowa na życie i zdrowie klienta. Ubezpieczenie zdrowotne w PZU ma zapewnić ochronę finansową najbliższej rodzinie klienta w przypadku jego śmierci. Ubezpieczyciel wypłaca rodzinie ubezpieczonego sumę odszkodowania, która została zawarta w umowie. W razie problemów zdrowotnych polisa na życie i zdrowie gwarantuje pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem osoby ubezpieczonej. Klient może indywidualnie dopasować ofertę do własnych potrzeb życiowych. Grupa PZU oferuje  blisko 21 różnych wariantów ubezpieczenia, które różną się zarówno zakresem, jak i wysokością składki oraz sumą ubezpieczenia.

Co klient zyskuje, kupując polisę na życie?

Ubezpieczenie na życie i zdrowie ma wiele zalet jak otrzymanie środków finansowych w momencie śmierci ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia wypłacana jest w całości i niepotrącany jest od niej podatek od spadku i darowizn. Ubezpieczony może w każdej chwili skorzystać z bezpłatnej porady lekarskiej, a w razie pobytu w szpitalu ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem, czy też lekarstwami.