Ubezpieczenie na życie w grupie PZU

Ubezpieczenie na życie w grupie PZU

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU – Super Polisa jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia przedsiębiorstwa sięga początku lat dwudziestych, kiedy na rynku polskim powstała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Jako pierwsza w Polsce instytucja ubezpieczeniowa miała za zadanie zapewnić kompleksową obsługę ubezpieczeniową swoich klientów. W następnych latach została przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Dzięki systematycznemu rozwojowi mogła rozszerzać swoją ofertę produktową, a także otwierać kolejne placówki. W 2010 roku Grupa PZU zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od początku notowań została włączona do grupy 20 największych firm w Polsce, które cechują się największą płynnością. PZU to są nie tylko ubezpieczenia. Przedsiębiorstwo skupia również swoją aktywność jednakowo na ubezpieczeniach majątkowych, zdrowotnych, na inwestycjach, bankowości, funduszach kapitałowych oraz usługach medycznych. PZU stawia w głównej mierze na budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami oraz partnerami biznesowymi, tak by w pełni zaspokoić oczekiwania klientów.

Oferta ubezpieczenia na żucie i zdrowie w PZU

PZU ma w swojej ofercie rozbudowany pakiet ubezpieczeń. Wśród nich zasadniczą rolę odgrywają polisa ubezpieczeniowa na życie i zdrowie klienta. Ubezpieczenie zdrowotne w PZU ma zapewnić ochronę finansową najbliższej rodzinie klienta w przypadku jego śmierci. Ubezpieczyciel wypłaca rodzinie ubezpieczonego sumę odszkodowania, która została zawarta w umowie. W razie problemów zdrowotnych polisa na życie i zdrowie gwarantuje pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem osoby ubezpieczonej. Klient może indywidualnie dopasować ofertę do własnych potrzeb życiowych. Grupa PZU oferuje  blisko 21 różnych wariantów ubezpieczenia, które różną się zarówno zakresem, jak i wysokością składki oraz sumą ubezpieczenia.

Co klient zyskuje, kupując polisę na życie?

Ubezpieczenie na życie i zdrowie ma wiele zalet jak otrzymanie środków finansowych w momencie śmierci ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia wypłacana jest w całości i niepotrącany jest od niej podatek od spadku i darowizn. Ubezpieczony może w każdej chwili skorzystać z bezpłatnej porady lekarskiej, a w razie pobytu w szpitalu ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem, czy też lekarstwami.

 

Szeroka oferta ubezpieczeń na życie w PZU

Szeroka oferta ubezpieczeń na życie w PZU

Firma PZU jest szeroko znana i ceniona. Duża część Polaków korzysta z niej od lat i docenia zaangażowanie firmy z tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Ubezpieczenie ma nas zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Jedną z możliwości jest wykupienie ubezpieczenia na życie. PZU oferuje takie polisy i warto przyjrzeć się im bliżej.

Zabezpieczenie najbliższych

Polisa na życie jest przydatna przede wszystkim w sytuacji śmierci ubezpieczonego. Zabezpiecza najbliższe osoby, które muszą sobie poradzić z kosztami pogrzebu lub spłatą ewentualnych zadłużeń. Nie bez znaczenia jest sytuacja, w której ubezpieczony jest główną osobą uzyskującą dochód i ważne jest utrzymanie dotychczasowego poziomu życia całej rodziny.

Jednak polisy dostępne w PZU mają dużo szerszy zakres. Mogą chronić na wypadek nagłego zachorowania na poważną chorobę lub obrażeń takich jak złamanie ręki czy nogi. Możliwa jest też opieka po wypadku lub przy konieczności hospitalizacji. Aby było to możliwe, umowę trzeba zawrzeć w taki sposób, aby ubezpieczyciel rozszerzył ochronę. W wymienionych sytuacjach otrzymamy wtedy pomoc finansową.

Ochrona za granicą

Ubezpieczenia na życie mogą chronić nie tylko w Polsce, lecz także podczas leczenia za granicami naszego kraju. Często jest to związane z bardzo wysokimi kosztami naliczanymi przez placówki medyczne. Polisa może zapewniać wypłacanie renty w razie uszczerbku na zdrowiu lub podczas utraty zdolności do pracy. W razie potrzeby może zostać zorganizowany transport medyczny lub wsparcie specjalisty psychologa w sytuacjach kryzysowych. PZU zapewnia też dowóz leków oraz opiekę po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego.

Wiek osoby ubezpieczonej

Osoba korzystająca z ubezpieczenia musi być w wieku akceptowanym przez ubezpieczyciela. W większości przypadków produkty kierowane są dla osób w wieku od 18 do 60 lat, ale niektóre z oferowanych polis działają nawet do ukończenia 70 roku życia. Firma PZU proponuje zawarcie ubezpieczenia na 5 lat, a później można ją przedłużyć lub wykupić lepszy wariant.

Warto dodać, że czas trwania umowy nie jest wygórowany, bo wielu innych ubezpieczycieli wymaga podpisania umowy na znacznie dłuższy okres, nawet do 30 lat. Skorzystanie z oferty PZU jest korzystne dla osób, które nie chcą podejmować aż tak dalekich planów na przyszłość. Ponadto trzeba brać pod uwagę, że oferty firm często się zmieniają i być może za kilka lat znajdziemy lepszą propozycję. PZU daje swobodę wyboru pod tym względem.

Sumy ubezpieczenia na życie mogą być różne, ale standardowo proponowane są maksymalne kwoty od 50 do 100 tysięcy złotych. Odszkodowanie zostaje wypłacone w całości po śmierci osoby ubezpieczonej, a w innych sytuacjach wysokość jest ustalana na określony procent sumy ubezpieczenia. Dlatego warto szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby mieć pewność, że oferta PZU odpowiada naszym aktualnym potrzebom.